02 juni 2014 / Clara Alvén

Uppsatsen är klar!

Har haft avtackning idag för Frida och Johan som precis har blivit klara med sin uppsats. Det är verkligen ett gediget arbete och det har varit fantastiskt roligt och intressant att få följa dom den här våren. Uppsatsen huvudsakliga syfte är att göra en jämförelse mellan träpallar och plastpallar, baserat på intervjuer med olika personer som jobbar med lastpallar på ett eller annat sätt.

Uppsatsen bygger på två delar, där den inledande delen jämför pallar efter parametrar som densitet, kapitalbildning, hanteringsvänlighet, hållbarhet m.m och den andra delen studerar vilket system som är bäst för ett företag inom livsmedelsbranschen angående hur respektive pallsystems användningscykel ser ut med avseende på koldioxidutsläpp, fordonskilometer m.m.

Slutsatsen för uppsatsens första del visar tydligt att plastpallen passar för industrier som värdesätter renlighet. Dessutom har plastpallen ett starkt värde i ur ett ergonomiskt syfte. Det är även tydligt att en plastpall eliminerar många utav dom problemen som kommer i samband med klassificering av lastpallar. Den andra delen av slutsatsen visar att det är fördelaktigt ur en både ekonomisk och ekologisk synvinkel att använda sig av plastpall. Tur var väl det!

Återigen TACK Johan & Frida!

/Clara