PaaSPallet as a Service

Ett hållbart pallsystem

Vår affärsmodell bygger på några enkla idéer. Med hög servicenivå vill vi öka kostnadseffektiviteten, ge er full kontroll över ert pallflöde och bidra till en bättre miljöprestanda.

 

Hyr det antal ni behöver

Tillsammans med er beräknar vi hur många pallar ni behöver. Genom att hyra rätt antal kan vi hjälpa er att kostnadseffektivisera era lastpallskostnader, minska returtransporterna och skapa mer utrymme i era lager och i många fall butiker.

 

Full koll och sänkta kostnader

Med DACAs pallösning får ni en fast månadshyra och full koll på vad ert pallflöde kostar. Inga oförutsedda utgifter eller osäkerhet i hanteringen.

I de flesta fall kan kostnaderna sänkas eftersom antalet pallar kan minskas. Behovet av hantering och administration krymper också tack vare att vår plastpall håller längre och hela kostnaden är inbakad i hyran. Pallen är designad med medar, men ändå stapelbar vilket innebär att den är vridstyv och hållbar och samtidigt upp till 50% mindre skrymmande än en konventionell träpall.

 

Kontroll på kvalitet

Med vår pallösning försvinner all hantering, osäkerhet och godtycke i samband med klassificeringen. Det ger er full kontroll över era kostnader, och med en egen pall minskas också risken för svinn eftersom pallen är märkt med er logga och därför är svårare att ta in i ett annat pallflöde.

 

Hög servicenivå

Trasiga pallar ersätts kontinuerligt och helt kostnadsfritt för att ni alltid ska ha funktionsdugliga pallar i ert system. De gamla återvinns och blir till nya som går tillbaka in i systemet.

 

Hållbarhet

Hållbarhet är en hörnsten i vår affärsidé. Plastpallens låga vikt och platsbesparande design innebär att vi kan hjälpa er att reducera koldioxidutsläpp, minska tompallstransporter och avfallshantering.

DACA-pallen tillverkas av HDPE-plast som kan återvinnas upp till 10 gånger. I varje cykel tillförs material från återvunna pallar vilket ger pallen en total livslängd på över 10 år. När materialet slutligen tjänat ut kan det bli andra produkter eller energiåtervinnas genom förbränning.

 

Stor besparingspotential

Hyrkostnaden för en DACA-pall per månad är lägre än totalkostnaden för en träpall per resa. Som kund har man alltid funktionsdugliga lastpallar och full koll på sina kostnader. Ingen kapitalbindning, inga reparationskostnader eller skrotningsavgifter. Och dessutom lägre administrationskostnader.