Minskad miljöbelastning
i hela livscykeln

Med vårt hyrsystem strävar vi efter att skapa ett cirkulärt system där hållbara plastpallar kan återanvändas om och om igen. När de tjänat ut materialåtervinnas de i många repetitioner innan de så småningom energiåtervinns genom förbränning.

Det cirkulära tänkandet påverkade också designen. I transportsektorn är miljö och ekonomi intimt sammankopplade. Att öka fyllnadsgraden, minska antalet tomkörningar och sänka transportvikten ger lägre utsläpp per transportkilometer och är dessutom lönsamt. Därför har pallen fått en platsbesparande design i kombination med låg vikt. Det innebär en betydligt bättre miljöprestanda i hela livscykeln från tillverkning och användning till återvinning och skrotning.

Tillverkning

DACA-pallen tillverkas av återvinningsbar HDPE-plast. I varje cykel tillförs återvunnet material från kasserade pallar.

Användning

DACA-pallen är framtagen för att vara hållbar och får därför betydligt längre livslängd än konventionella träpallar. Den låga vikten och platsbesparande designen innebär också att koldioxidutsläppen från tompallstransporterna minskas. DACA-modellen gör det också möjligt också att minska antalet pallar i flödet, vilket ger ytterligare besparingar i både materialåtgång och transportbehov.

Återvinning

När pallen tjänat ut kan den återvinnas upp till 10 gånger. Det ger pallen en total livslängd på över 10 år, vilket innebär att avfallet från pallflödet minimeras. När materialet tjänat ut som plastpall kan det bli andra produkter eller energiåtervinnas genom förbränning. Hållbarhet är viktigt för oss.